1.  فرهنگ انگلیسی به فارسی اطلس ( انتشارات آریان ترجمان )

2. فرهنگ فارسی به انگلیسی اطلس ( انتشارات آریان ترجمان )

3. فرهنگ انگلیسی به انگلیسی پیشرفته Collins

4. فرهنگ اصطلاحات انگلیسی Collins Cobuild Idioms

5. 2 فرهنگ لغت تصویری و انیمیشنی  برای نو آموزان زبان و 7 فرهنگ عمومی و تخصصی دیگر

6. جستجوی یک واژه انگلیسی یا فارسی در 6 فرهنگ

7. آموزش مکالمه، گرامر و امتحانات زبان انگلیسی

8. صفحه نمایش  رنگی و لمسی و افزایش حافظه با SD CArd

9. امکان تبدیل فیلم های DVD , MP4 و نمایش آنها در دستگاه

و صدها امکان دیگر